News2019-12-04T15:31:51+00:00

News

Stay up to date with everything that happens in our shared space.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА Номер 002 / дата 12.10.2020г. във връзка с изпълнение на проект „Програма за цялостно развитие и повишаване експертизата на заетите в ИндигоВърдж ООД чрез организиране на специфични за компанията обучения“ [BULGARIAN VERSION]

October 12th, 2020|

ПУБЛИЧНА ПОКАНА Номер 002 / дата 12.10.2020г. във връзка с изпълнение на проект „Програма

Load More Posts
Go to Top