News & Blog2019-12-20T10:49:20+00:00

News & Blog

Stay up to date with everything that happens in our shared space

Latest news

ПУБЛИЧНА ПОКАНА Номер 002 / дата 12.10.2020г. във връзка с изпълнение на проект „Програма за цялостно развитие и повишаване експертизата на заетите в ИндигоВърдж ООД чрез организиране на специфични за компанията обучения“ [BULGARIAN VERSION]

By |October 12th, 2020|

ПУБЛИЧНА ПОКАНА Номер 002 / дата 12.10.2020г. във връзка с изпълнение на проект „Програма

Read more news

Follow us

Follow us

Blog: Sharing experience

READ MORE
Go to Top