Unkategorisiert

Enjoy a fun sightseeing tour of The Ravadinovo Castle „In Love with the wind“ with BeNet

Only within the tourist fair „Holiday & Spa Expo 2019“, taking place from 14th to 16th of February in Inter Expo Center Sofia, you can become a part of a fairy tale, coming from the most popular castle in Bulgaria.

BeNet – an innovative platform, functioning on the […]

By |2019-06-28T14:50:09+00:00Februar 12th, 2019|0 Comments

Процедура за избор на изпълнител [BULGARIAN VERSION]

Във връзка с изпълнението на проект по ДБФП BG16RFOP002-2.002-0172, “Развитие на ИндигоВърдж чрез интелигентно управление, оптимизирани процеси и въвеждане на информационни системи”, с настоящето каним всички заинтересовани страни да се запознаят с обявената от ИндигоВърдж процедура за избор на изпълнител с предмет „Разработване, инсталиране, […]

By |2018-06-20T09:26:46+00:00Januar 22nd, 2018|0 Comments

ИндигоВърдж с първия си голям проект финансиран от ЕС чрез ОПИК [BULGARIAN VERSION]

5e9b3d7d667218d8d365c96330f7ee08cac633ce-eulogobg

На 06.03.2017 г., ИндигоВърдж ООД сключи договор за безвъзмедна финансова помощ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“, постигайки ключов стратегически успех за дружеството. ИндигоВърдж ще получи финансиране в размер на 350 840.00 лв, за подобрение и развитие на управленския потенциал на компанията чрез внедряване на ERP и BI системи. […]

By |2019-07-01T07:03:12+00:00März 8th, 2017|0 Comments