News

Публично съобщение за набиране на ценови предложения [BULGARIAN VERSION]

В изпълнение на Проект BG16RFOP002-2.002-0172, “Развитие на ИндигоВърдж чрез интелигентно управление, оптимизирани процеси и въвеждане на информационни системи” ИндигоВърдж обявява следната покана за набиране на ценови предложения:

 

By |2017-04-03T12:12:14+00:00April 3rd, 2017|0 Comments

ИндигоВърдж с първия си голям проект финансиран от ЕС чрез ОПИК [BULGARIAN VERSION]

5e9b3d7d667218d8d365c96330f7ee08cac633ce-eulogobg

На 06.03.2017 г., ИндигоВърдж ООД сключи договор за безвъзмедна финансова помощ по ОП “Иновации и конкурентоспособност”, постигайки ключов стратегически успех за дружеството. ИндигоВърдж ще получи финансиране в размер на 350 840.00 лв, за подобрение и развитие на управленския потенциал на компанията чрез внедряване на ERP и BI системи. […]

By |2019-07-01T07:03:12+00:00March 8th, 2017|0 Comments

Ultraflex Power Technologies to demonstrate in Las Vegas IioT monitoring tool developed together with IndigoVerge

fabtech-2016-02UltraFlex Power Technologies will be showing innovative IioT solutions for Induction Equipment at FABTECH in Las Vegas, November 16-18 2016, Booth N4106. They will also demonstrate the UPT Monitor.

UPT Monitor is a cloud-based IioT tool for […]

By |2019-07-01T07:05:05+00:00November 15th, 2016|0 Comments

IndigoVerge will participate in Internet of Things Bulgaria Summit 2016

IndigoVerge will participate in Internet of Things Bulgaria Summit 2016, a one-day event focused entirely on Internet of Things.

Ivan Dragoev, CEO of IndigoVerge has been invited as a speaker and will lead a 45 minute session with topic “Internet of Things adoption process from business perspective”. The event will take place […]

By |2019-07-01T07:14:46+00:00September 12th, 2016|0 Comments