Публично съобщение за набиране на ценови предложения [BULGARIAN VERSION]

Публично съобщение за набиране на ценови предложения [BULGARIAN VERSION]

В изпълнение на Проект BG16RFOP002-2.002-0172, “Развитие на ИндигоВърдж чрез интелигентно управление, оптимизирани процеси и въвеждане на информационни системи” ИндигоВърдж обявява следната покана за набиране на ценови предложения:

 

By | 2017-04-03T12:12:14+00:00 April 3rd, 2017|0 Comments

About the Author:

Connecting the dots at IndigoVerge, Nagual on vacation, Entrepreneur and Tesla, Tool & TED-lover :)