indigo_ilia

About Ilia Iordanov

Connecting the dots at IndigoVerge, Nagual on vacation, Entrepreneur and Tesla, Tool & TED-lover :)

Процедура за избор на изпълнител [BULGARIAN VERSION]

Във връзка с изпълнението на проект по ДБФП BG16RFOP002-2.002-0172, “Развитие на ИндигоВърдж чрез интелигентно управление, оптимизирани процеси и въвеждане на информационни системи”, с настоящето каним всички заинтересовани страни да се запознаят с обявената от ИндигоВърдж процедура за избор на изпълнител с предмет „Осигуряване на […]

By | 2018-06-20T09:32:54+00:00 June 20th, 2018|0 Comments

Процедура за избор на изпълнител [BULGARIAN VERSION]

Във връзка с изпълнението на проект по ДБФП BG16RFOP002-2.002-0172, “Развитие на ИндигоВърдж чрез интелигентно управление, оптимизирани процеси и въвеждане на информационни системи”, с настоящето каним всички заинтересовани страни да се запознаят с обявената от ИндигоВърдж процедура за избор на изпълнител с предмет „Разработване, инсталиране, […]

By | 2018-06-20T09:26:46+00:00 January 22nd, 2018|0 Comments

Процедура за избор на изпълнител [BULGARIAN VERSION]

Във връзка с изпълнението на проект по ДБФП BG16RFOP002-2.002-0172, “Развитие на ИндигоВърдж чрез интелигентно управление, оптимизирани процеси и въвеждане на информационни системи”, с настоящето каним всички заинтересовани страни да се запознаят с обявената от ИндигоВърдж процедура за избор на изпълнител с предмет „Консултантски услуги […]

By | 2017-07-24T14:50:18+00:00 July 24th, 2017|0 Comments

Публично съобщение за набиране на ценови предложения [BULGARIAN VERSION]

В изпълнение на Проект BG16RFOP002-2.002-0172, “Развитие на ИндигоВърдж чрез интелигентно управление, оптимизирани процеси и въвеждане на информационни системи” ИндигоВърдж обявява следната покана за набиране на ценови предложения:

 

By | 2017-04-03T12:12:14+00:00 April 3rd, 2017|0 Comments

ИндигоВърдж с първия си голям проект финансиран от ЕС чрез ОПИК [BULGARIAN VERSION]

5e9b3d7d667218d8d365c96330f7ee08cac633ce-eulogobg

На 06.03.2017 г., ИндигоВърдж ООД сключи договор за безвъзмедна финансова помощ по ОП “Иновации и конкурентоспособност”, постигайки ключов стратегически успех за дружеството. ИндигоВърдж ще получи финансиране в размер на 350 840.00 лв, за подобрение и развитие на управленския потенциал на компанията чрез внедряване на ERP и BI системи. […]

By | 2018-04-13T07:23:24+00:00 March 8th, 2017|0 Comments

Choosing software for managing charging stations network for EVs – the process and lessons learnt

IoT consultingIn October 2014 IndigoVerge was selected as the IoT Consulting partner in a project for building a network of charging stations for electric vehicles (EVs). Our responsibility was everything IT and IoT such as consulting, evaluating different software solutions, tests, upgrades, deployment, integration, mobile […]

By | 2015-02-26T14:47:56+00:00 February 26th, 2015|0 Comments